Languages

ร่วมสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ เพื่อรับมือโลกแห่งอนาคต

    ในโลกแห่งธรรมชาติ ไม่ว่าจะสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไม่มีชีวิตต่างก็มีปัจจัยที่เกี่ยวพันกัน เพราะเมื่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสร้างผลกระทบให้แก่กันได้อย่างมหาศาล เช่น อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอดีตเคยเป็นแหล่งหากินของกวางป่า แต่เมื่อสุนัขป่าได้อพยพย้ายเข้ามา สัตว์กินพืชเจ้าถิ่นเดิมก็ต้องล่าถอย ทำให้เมื่อระยะเวลาผ่านไปพุ่มไม้ใบหญ้าที่เคยเหี้ยนเตียน เพราะถูกกินจนเรียบกลับมางอกงามอีกครั้ง ความอุดมสมบูรณ์ของป่าดึงดูดสัตว์น้อยใหญ่อย่าง นก บีเวอร์ และหมีกลับคืนกลับสู่พื้นที่นั้นอีกครั้ง สิ่งเหล่านี้เป็นการอธิบายถึงการมีอยู่ของ “ระบบนิเวศ” 


    ระบบนิเวศถูกนำมาปรับใช้กับระบบการเรียนรู้ จึงเกิดเป็นระบบนิเวศการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนมอบผลลัพธ์ในแบบที่ผู้เรียนต้องการ และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในสังคมยุคดิจิทัล คือการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ดังนั้นระบบการเรียนจึงถูกปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเพิ่มมากขึ้น โดยเอื้อต่อการเป็น E-learning ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ด้วยตัวเอง 


การปรับระบบนิเวศการเรียนรู้แบบใหม่สำหรับโลกในอนาคต 
    1. นำทางได้ (Navigable) การเรียนรู้อย่างไร้จุดหมายก็ไม่ต่างอะไรกับการล่องเรือไปในความมืด เพราะก่อนที่ผู้เรียนจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน พวกเขาควรได้รับข้อมูลที่ทำให้เห็นภาพของตลาดงานในปัจจุบัน และอนาคต การมีตัวช่วยนำทางที่ดีจะทำให้พวกเขาไม่ต้องเสียเวลาไปเปล่า ๆ กับระบบอันยุ่งเหยิง รวมถึงมองเห็นถึงโอกาสว่าจะต่อยอดอาชีพไปในทิศทางใด
    2. ช่วยสนับสนุน (Supportive) ประการสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ พร้อมเตรียมตัวสู่เส้นทางการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากอุปสรรคก็คือการได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว หรือการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ทำให้ผู้เรียนสามารถค้นหาพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ ๆ ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น  
    3. มีจุดมุ่งหมาย (Targeted) ผู้เรียนจำควรต้องได้รับการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายตรงตามความต้องการของพวกเขา ทักษะที่ใช่ เส้นทางที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ ไม่ใช่การเรียนอย่างสะเปะสะปะในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้จำเป็น หรือต้องการ และที่สำคัญพวกเขาควรได้รู้ว่าการศึกษาที่พวกเขาเลือกจะลงทุนจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างชัดเจน  
    4. ผสมผสาน (Integrated) ในบางครั้งผู้เรียนก็มีภาระอื่นๆ ที่จำเป็นต้องแบกรับนอกเหนือจากหน้าที่ในการเรียน การผสมผสานรูปแบบของการเรียนและการทำงานที่ได้ผลตอบแทนเข้าด้วยกัน นอกจากจะช่วยลดภาระ และความกดดันด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้เรียนได้แล้ว โมเดลการเรียนรู้จากการทำงานจริงยังให้ประโยชน์ที่มากกว่าแค่การเรียนจากทฤษฎีอีกด้วย
    
    การสร้างระบบการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อให้สอดรับกับโลกแห่งอนาคตอาจจะเป็นทางออกสำคัญที่สามารถสร้างได้ในตอนนี้ ดังนั้นหากคุณอยากร่วมสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ คุณต้องได้เริ่มลอง เมื่อคุณได้ลองมันก็ง่ายที่คุณจะรับมือกับอนาคตที่กำลังมาจะถึง ดังเช่น The Forest Pavilion ศูนย์การเรียนรู้ Immersive Experience ด้านระบบนิเวศที่ให้ศึกษาผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงมีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการสัมผัส การพบเห็น การได้ยิน หรือการสร้างประสบการณ์ที่ดี ที่จะทำให้คุณตื่นเต้นไปกับจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดของ The Forest Pavilion ศูนย์การเรียนรู้ Immersive Experience สามารถเข้าดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://mqdc.com/th/our-business/theme-project/theforestias